Účetnictví

Dnes je již naprostou samozřejmostí, zejména v některých firmách, že zaměstnanci firmy i její vedení jezdí na služební cesty. Je tak zcela logické, že veškeré náklady s těmito cestami spojené musí být dle náležitých zákonů zaneseno do účetnictví. Firmy musí veškerá pravidla dodržovat, nechtějí-li mít následně problémy s finančním úřadem.

Účetnictví

Povinnosti i práva všech zúčastněných, tedy zaměstnavatele i zaměstnance, při služebních cestách jsou určeny několika zákony. Jedná se například o zákon o účetnictví, zákoník práce, zákon o dani z příjmů a další, kde je vše do všech podrobností stanoveno.

Cestovní náhrady

Každý, kdo již někdy na služební cestě alespoň jednou byl, jistě dobře zná termín cestovní náhrady. Cestovní náhrady je finanční suma pro toho zaměstnance, který byl přeložen nebo vyslán na jiné pracovní místo. V účetnictví pak musí být přesně uvedeno, kolik a za jakým účelem zaměstnanec obdržel.