Ocelový hlavolam

S běžnými demoličními prácemi se můžeme setkat celkem běžně. Vypadá to jednoduše, ale opak je pravdou. A co teprve bourání pevných ocelových konstrukcí. To už je úplně jiná úroveň. Pracovníci na tento speciální úkol potřebují být špičkově vyškolení a mít skvělé vybavení, jako třeba hydraulické nůžky, které si poradí a dokáží přestřihnout i pilíř či traverzu. Díky zkušenosti a vybavení není rozebrání jakékoli ocelové konstrukce žádný problém.

Recyklace

Při recyklaci se starý odpad či nepotřebné věci přeměňují ve výchozí materiál pro výrobu něčeho nového a užitečného. Tato praxe je zavedena i ve stavebnictví, kde se sutě a šroty po demoličních pracích přepracují, aby mohly být opět využity pro další výstavbu. Rozlišujeme různé recykláty, jako například betonový, cihelný nebo směsný.