Kroky k rozumu

Trvalo ale ještě dlouhá léta, než výrobci uplacení doktoři přestali zdůrazňovat přínos jednorázových kalhotek k péči o dítě. A někteří lžou dodnes. Nakonec ale začal vítězit rozum a začalo se dospívat k jakémusi míru zbraní obou, tak nesmiřitelných zastánců té, či oné metody péče o děti. Ještě se dnes občas vynoří na diskusních fórech plamenné diskuse, ale nejhorší léta snad už i v tomto máme za sebou. Prospěl k tomu i pokrok při výrobě jednorázových kalhotek a přísnější kontroly dodržování nezávadnosti na obsah nebezpečných látek.

Jak jsme na tom dnes

Dnes nejvíce jednorázovky používají emancipované, zaneprázdněné ženy, budující kariéru, pro které je dítě hlavně další úkol v jejich životě a snaží se s ním vyrovnat co nejrychleji a nejefektivněji. Látkové pleny volí spíš ty maminky, které mají o dítě opravdovou starost a péče o ně je opravdu těší.