Administrativa a reprezentace

Přirozeným důsledkem změn vašeho administrativního vybavení bude samozřejmě i změna image firmy. Vaši obchodní partneři jistě budou mít lepší dojem ze zasedací místnosti, vybavené vkusným a pohodlným kancelářským nábytkem , než z prostředí se starým stolem, který jste vyhodili doma z kuchyně i se čtveřicí starých židlí.

Nejen vnější vzhled

Možná se to bude zdát až neuvěřitelné, ale vaši obchodní partneři, či návštěvy vaší firmy si často všimnou i drobností, které souvisí s vašimi zaměstnanci. Péče o zaměstnance a jejich pracovní prostředí také mnohé vypovídá o firemní kultuře. Co si váš obchodní partner pomyslí, když uvidí, že vaše sekretářka, či hlavní účetní se tísní na nevyhovujícím místě a staré kancelářské židli? Třeba jej napadne, že nedbáte-li na takové věci v prostorách vedení, nedbáte třeba ani na kvalitu výroby a vaši dělníci třeba pracují v nevyhovujících podmínkách na nevyhovujících strojích. To není dobrá vizitka dobrého hospodáře!